Waarom Easy2Analyse?

Gebruiksgemak

Easy2Analyse biedt een no-nonsense interface waarmee de inhoud en analyse van verschillende bestandsformaten overzichtelijk en snel wordt weergegeven. Controle specialisten, financieel dienstverleners en IT professionals binnen én buiten de overheid gebruiken de software.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld data analyse en conversie ten behoeve van het toezicht en de interne beheersing, maar ook bijvoorbeeld binnen systeem- en database beheer.

Kwaliteit

Het programma wordt intensief getest op kwaliteit. Niet alleen door ons zelf maar ook door de gebruikers. Wijzigingen en verbeteringen worden vanwege de hoge kwaliteitseisen die aan het programma worden gesteld op korte termijn doorgevoerd.

Veelzijdigheid

Easy2Analyse richt zich niet alleen op bestanden met een “tabel” structuur, zoals komma gescheiden bestanden, Dbase, Excel enzovoorts, maar ook op XML, PDF en tekst bestanden. In dat opzicht vertoont het overeenkomsten met programma’s als ACL en IDEA. Easy2Analyse biedt echter meer flexibiliteit in de benadering van deze bestanden.

Service

De uiteenlopende groep gebruikers stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatie en het gebruikersgemak. Gebruikerswensen worden op regelmatige basis verwerkt, Daarnaast wordt er ook een interactieve mogelijkheid geboden om het programma goed te leren kennen door middel van een rondleiding, waarbij de belangrijkste functies van het programma worden toegelicht.

Updates van het programma worden gratis ter beschikking gesteld via de site en het programma bevat een module om automatisch te controleren op nieuwe updates.

Voordelen ten opzichte van bestaande audit software

Easy2Analyse is ontwikkeld in nauwe samenwerking met IT auditors, financiële dienstverleners en specialisten in de praktijk. Hierbij is gestreefd om ongemakken van andere bestaande pakketten te voorkomen, Bijvoorbeeld:

  • Easy2Analyse kan zowel in het interne geheugen als met virtueel geheugen werken, waardoor met grote hoeveelheden data kan worden gewerkt;
  • Grote flexibiliteit in het converteren van XML data naar een tabel. Easy2Analyse kan ieder XML bestand (ook XBRL!) in zeer korte tijd converteren naar een tabel, maar u kunt ook met de oorspronkelijke XML boomstructuur werken;
  • Uitgebreide set aan conversie mogelijkheden voor het werken met pdf bestanden. De conversie set is ook te gebruiken voor tekst en MS Word bestanden. Easy2Analyse voorziet niet in OCR waardoor het werken met bijvoorbeeld gescande documenten niet mogelijk is. Nadat u de documenten via OCR hebt omgezet kunt u deze in Easy2Analyse wel toepassen;
  • Naast ODBC maakt Easy2Analyse ook gebruik van ADO (Activex Data Objects), waarmee sommige databases (zoals Oracle) sneller en eenvoudiger te benaderen zijn.